Κοσμήματα που βρέθηκαν στην Κρατηγό της Μυτιλήνης (το κοσμήματα αυτά χρονολογούνται τον 7ο αιώνα)
Ο κόμβος χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια της δράσης DIGI-RETAIL "Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων" του Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ