Εγγυήσεις Ρολογιών

Τα ρολόγια μας καλύπτονται από την εγγύηση που παρέχει ο Κατασκευαστής του ρολογιού που επιλέξατε.

Εφόσον είστε σίγουροι για το ρολόι που επιλέξατε και δεν επιθυμείτε την αλλαγή του, θα χρειαστεί να σας παραδώσουμε σφραγισμένη την εγγύηση του Κατασκευαστή.

Τι καλύπτουν οι εγγυήσεις ρολογιών;

Οι εγγυήσεις ρολογιών καλύπτουν μηχανικές βλάβες και κατασκευαστικά ελαττώματα.

Τι δεν καλύπτουν οι εγγυήσεις ρολογιών;

Οι εγγυήσεις ρολογιών δεν καλύπτουν:

  • φυσιολογική φθορά (πχ. φθαρμένο λουρί, φλάντζες κα.)
  • λανθασμένη χρήση (πχ. γρατζουνιές, μη προβλεπόμενη χρήση σε νερό)
  • καταστροφή (πχ. χτυπήματα, πτώση, σπάσιμο κρυστάλλου κα.)